ម្ដេច,ខ្ញុំបានបញ្ចប់ឡើងជាមួយនឹងបីស្រស់ស្អាត ក្មេងស្រីនៅក្នុងក្រុម។ នៅលើទសភាគសម្រាប់ការ ណ្យដង្ហែរក្បួន។ នេះត្រូវបានត្រជាក់ដូច្នេះ។ ខ្ញុំបានបញ្ចប់ឡើងដោយចៃដន្យទទួលបានទាក់ទដោយបណ្ដែតក្បួនដង្ហែរនាយកខណៈពេលបើកបរទៅទី។ គាត់បានសួរប្រសិនបើខ្ញុំចង់បញ្ជចូលរួមផ្កាអណ្ដែតក្បួនដង្ហែ។ ខ្ញុំនឹងទៅមើល។ ដូច្នេះហើយ,ខ្ញុំបានធ្វើ។ នៅក្នុងវីដេអូនេះអ្នកនឹងមើលឃើញមួយកាណាដាបុរសម្នាក់,បី ក្មេងស្រី,មួយក្រុមវាយស្គរនិងមួយទាំងមូលចង្កោមនៃស្រស់ស្អាតមនុស្សនៅក្នុងក្រុម។

About