តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីជួ និងមនុស្សនៅលើជួ ក្មេងស្រី។ នោះគឺជាការងាយស្រួល។ គ្រាន់តែចុះឈ្មោះសម្រាប់ឥតគិតថ្លៃរោងសមាជិកនិងបញ្ចូលទម្រង់ជាមួយនឹងរូបថត(បាន)និងចាប់ផ្តើមរកមើលទម្រង់នៃការដ៏អស្ចារ្យរបស់យើងសមាជិក។ ជាមួយសមាជិកអ្នកនឹងត្រូវបានភ្លាមអាចទាញយកគ្មានអ៊ីមែលពីកស្ត្រីដែលចង់ឱ្យទំនាក់ទំនងអ្នក។ អ្នកអាចផ្ញើ’មញញឹម’ដើម្បីសមាជិកផ្សេងទៀតដើម្បីបង្ហាញរបស់អ្នណិតអាសូរនិងប្រាក់។ ការជួប ក្មេងស្រីន់បណ្តាញផ្តល់នូវសារប្រព័ន្ធដែលអ្នកដោះស្រាយរបស់អ្នកឆ្លើយឆ្លងពិតជាឯកជន។ ប្រសិនបើអ្នកចង់,លើសពីនេះទៀត,អ្នកអាចធ្វើឱ្យប្រសើររបស់សមាជិកសម្រាប់ថ្លៃតូចមួយដើម្បីទទួលបានការធានារ៉ាជម្រើសដើម្បីទំនាក់ទំនទាំងអស់សមាជិកដោយផ្ទាល់តាមរយៈសំបុត្រផ្ទៃក្នុង,បន្ទប់ជជែក។ ល។ ការពិតណាស់សាររបភីសមាជិកអាចត្រូវបានឆ្លើយដោយទាំងអស់(សូម្បីតែឥតគិតថ្លៃ)សមាជិក។ យើងកំពុងធ្វើការដើម្បីជួយអ្នកក្នុងការស្វែងរកដើម្បីស្វែងរកដៃគូនៃក្តីសុបិន្តរបស់អ្នក។

About